Boeken


ADEM IN ADEM UIT
Leven in het ritme van Prediker 3


Voor alles is een tijd. Eén van mijn favoriete hoofdstukken uit de Bijbel is Prediker 3.
In mijn boek beschrijf ik aan de hand van de 14 tegenstellingen uit Prediker 3 allerlei thema's uit het leven. In ieder hoofdstuk staan vragen die je helpen om stil te staan bij je eigen leven of die je kunt bespreken als je het boek samen met anderen leest.

December 2016
289 pagina's
€ 19,95

Bestellen bij:Triple Boeken
Tranen in mijn koffie


Tranen en koffie… hebben die twee wat met elkaar te maken? In mijn leven
waren ze beiden overvloedig aanwezig. In het boek neem ik je mee op
mijn reis vanuit mijn getraumatiseerde verleden naar de dag van vandaag
waarin ik mag zeggen: 'Mijn verleden is voltooid verleden tijd geworden.'

Het boek is niet alleen maar een verslag van mijn verhaal maar gaat ook in op diverse thema’s die tijdens het proces waar ik doorheen ben gegaan aan de orde kwamen. Denk aan: Eigenwaarde, depressie, gedachten aan zelfmoord, maskers, perfectionisme, etc.

Mijn wens is dat ieder die dit boek leest gaat beseffen dat er hoop is! Wat je ook hebt meegemaakt en waar je ook vandaan komt… het hoeft geen blijvende negatieve invloed op het hier en nu te hebben! Er is een hoopvolle toekomst, voor mij, maar ook voor jou!

Maart 2013
197 pagina's
€ 16,95

Te bestellen bij bol.com of bij mij. Stuur een email naar: judith@jwstoker.nl